Smluvní podmínky Akce Doporučte známého


Podmínky Akce Doporučte známého (dále jen Podmínky) jsou smluvně závazné mezi Účastníkem, Doporučeným uchazečem a společností KeXeK s.r.o.


 1. 1. Definice
  Pro účely této smlouvy jsou definovány následující termíny:
  1. 1.1. Doporučeným uchazečem se rozumí fyzická osoba, která hledá zaměstnání, souhlasí s doporučením a společnost KeXek s.r.o. ji neeviduje ve své databázi.
  2. 1.2. Účastníkem se rozumí fyzická osoba, která poskytla kontaktní informace na Doporučeného uchazeče a která je v okamžiku doporučení registrována v databázi společnosti KeXeK s.r.o.
  3. 1.3. Akcí se rozumí Akce Doporučte známého.
  4. 1.4. Klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je v obchodním vztahu se společnosti KeXeK s.r.o.
 2. 2. Platnost Akce
  Akce je v platnosti od 1. 1. 2020 a její platnost trvá až do dalšího oznámení společnosti KeXeK s.r.o.
 3. 3. Pravidla Akce
  1. 3.1. Účastník Akce musí být v okamžiku předání kontaktních údajů na Doporučeného uchazeče registrován v databázi společnosti KeXeK s.r.o.
  2. 3.2. Účastník Akce musí poskytnout
   1. 3.2.1 v případě své osoby jméno, příjmení, e-mail, telefon, a to prostřednictvím formuláře umístěném na webu www.fajnovejflek.cz
   2. 3.2.2 v případě osoby Doporučeného uchazeče, který souhlasí s doporučením, jméno, příjmení, e-mail, telefon, a to prostřednictvím formuláře umístěném na webu www.fajnovejflek.cz
  3. 3.3. Doporučený uchazeč v okamžiku doporučení ze strany Účastníka nefiguruje v databázi společnosti KeXeK s.r.o. V opačném případě bude Účastník obratem informován společností KeXeK s.r.o. o této skutečnosti. Nárok na odměnu v takovém případě nevzniká.
  4. 3.4. Pokud Doporučený uchazeč úspěšně absolvuje výběrové řízení, nastoupí do zaměstnání
   1. 3.4.1. nejpozději do 6 měsíců od dne doporučení Účastníkem
   2. 3.4.2. neukončí pracovní poměr ve zkušební době jako zaměstnanec Klienta nebo zaměstnanec společnosti KeXeK s.r.o.
   bude uchazeči vyplacena peněžní odměna ve výši uvedené v čl. 4 těchto smluvních podmínek.
  5. 3.5. Nárok na odměnu dle těchto podmínek nevzniká, pokud nedojde ke splnění kritérii dle čl. 3 těchto smluvních podmínek v době 12 měsíců ode dne doporučení Účastníkem.
 4. 4. Odměna v rámci Akce Doporučte známého
  1. 4.1. Výše odměny pro Účastníka po splnění podmínek uvedených v čl. 3 je stanovena ve výši 5000 Kč.
  2. 4.2. Společnost KeXeK s.r.o. je povinna zaslat oznámení o nároku na odměnu na e-mailovou adresu Účastníka do 14 kalendářních dnů ode dne splnění podmínek dle této smlouvy. V oznámení budou uvedeny podrobnosti o způsobu vyplacení odměny.
  3. 4.3. Odměna bude Účastníkovi vyplacena nejdříve jeden den po splnění kritérií uvedených v čl. 3 těchto smluvních podmínek a nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení zaslaného na e-mailovou adresu Účastníka uvedenou ve formuláři Akce Doporučte známého.
 5. 5. Obecné
  1. 5.1. Společnost KeXeK s.r.o. si vyhrazuje právo Akci Doporučte známého a její pravidla upravit, doplnit, změnit či zrušit. Aktuální podmínky Akce Doporučte známého jsou zveřejněny na webových stránkách www.fajnovejflek.cz, které provozuje společnost KeXeK s.r.o.
FajnovejFlek
mobile

Nenašli jste ten správný flek?

Nové nabídky Vám rádi zašleme rovnou do mobilu!

Chci nabídky do mobilu

FajnovejFlek FajnovejFlek FajnovejFlek